2010, ജൂലൈ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

വുളുവിന്റെ സുന്നത്തുകള്‍

1) ഖിബ് ലയ്ക്കഭിമുഖമായി നില്‍ക്കുക.
2) കോരിയെടുത്ത് വുളു ചെയ്യുകയാണങ്കില്‍ വെള്ളം വലഭാഗത്തും ചൊരിച്ചാണങ്കില്‍ വെള്ളം ഇടഭാഗതും ആയിരിക്കുക.
3) നിയ്യത് നാവുകൊണ്ടുച്ച്ചരിക്കുക
4) നിയ്യത് വുളു കഴിയുന്നത് വരെ മന്സ്സിലുണ്ടാവുക.
5) അഊദു ഓതല്‍
6) ബിസ്മി ചെല്ലുക.
7) അശ്ഹദു അന്‍ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു വ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദന്‍ അബ്ദുഹു വ റസൂലുഹു അല്‍ഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ജഅലല്‍ മാഅ ത്വഹൂറാ എന്ന് ചെല്ലുക .
8) വുളുവിന്റെ സുന്നത് വീട്ടുന്നുവെന്ന നിയ്യത്തോടെ രണ്ടു മുന്കൈകള്‍ ഒന്നിച്ചു മണിബന്ധതോട് കൂടി കഴുകുക.
9) മിസ് വാക്ക്‌ ചെയ്യല്‍
10) വായില്‍ വെള്ളം കൊപ്ലിക്കുക ,മൂക്കില്‍ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുക.
11) മുഖം കഴുകാന്‍ ഇരു കയ്യിലും കൂടി വെള്ളം എടുക്കുക.
12) മുഖത്തിന്റെ മേല്‍ഭാഗം കഴുകി തുടങ്ങുക.
13) കഴുകപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങള്‍ തേച്ചു കഴുകുക.
14) തിങ്ങിയ താടി തിക്കകാറ്റുക.
15) മുഖത്തിന്റെയും കൈകാലുകളുടെയും ചുറ്റുഭാഗത്ത്‌ നിന്ന് അല്പം കഴുകുന്നത് കൊണ്ട് സുന്നത് ലഭിക്കുമെങ്കിലും ,തലയുടെയും ചെവികളുടെയും കഴുത്തിന്റെയും മുന്ഭാഗങ്ങള്‍ മുഖത്തോടൊപ്പവും കൈകള്‍ തോള്‍ വരെയും കാലുകള്‍ മുട്ട് വരെയും കഴുകലാണ് പൂര്‍ണ സുന്നത് .
16) കൈകാലുകളില്‍ വലത്തെതിനെ മുന്തിക്കുക.
17) കൈകാലുകള്‍ കഴുകല്‍ വിരല്‍ കൊണ്ട് തുടങ്ങുക.
18) തല മുഴുവന്‍ തടവുക, അല്പമാണങ്കില്‍ മൂര്‍ധാവായി തടവലാണ് ശ്രേഷ്ടം.
19) വേറെ വെള്ളമെടുത്ത് ചെവി രണ്ടും തടവുക.
20) വലതു കൈകൊണ്ടു കാലുകളില്‍ വെള്ളമോഴിക്കയും ഇടതു കൈ കൊണ്ട് തേച്ചു കഴുകുകയും ചെയ്യുക.
21) പീളക്കുഴി, കണ്‍തടം ,മോതിരമിടുന്ന സ്ഥലം ,മാടമ്പ് എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചു കഴുകല്‍.
22) കര്‍മങ്ങള്‍ തുടരെ തുടരെ ചെയ്യല്‍
23) കഴുകല്‍ ,തടവല്‍, ഉരച്ചു കഴുകല്‍ ,മിസ്‌വാക്ക് ചെയ്യല്‍ തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും ഇടയിലുമുള്ള ദിക്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മൂന്നു തവണയാകല്‍ സുന്നത്.
24) ജമാഅത്ത് നഷ്ടപെടുമെന്നു ഭയന്നാല്‍ തലമുഴുവന്‍ തടവുക, അവയവങ്ങള്‍ തേച്ചു കഴുകുക തുടങ്ങിയ സുന്നത്തുകള്‍ ഒഴിവാക്കി നിര്‍ബന്ധം മാത്രം ചെയ്യല്‍,നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം കഴിയാറാവുക ,ജല ദൌര്‍ലഭ്യം. ഉള്ള വെള്ളം കുടിക്കാനാവശ്യമാവുക. തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളില്‍ ഇത് നിര്‍ബന്ധമാകും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഹസനിയ്യയിലെ അതിഥികള്‍