2010, ജൂലൈ 13, ചൊവ്വാഴ്ച

വുളുവിനു ശേഷമുള്ള സുന്നത്തുകള്‍.

വുളു ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കി പാത്രത്ത്തിലുന്ടെങ്കില്‍ അതില്‍ നിന്നല്പം കുടിക്കുക.—തുണിയി ല്‍അഴുക്ക് പുരണ്ടു വെന്നു തോന്നാതിരിക്കാന്‍ ആ ബാക്കിയില്‍നിന്നല്പം തുണിയില്‍ കുടയുക.- ഖിബ് ലാ ക്കഭിമുഖമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇരു കൈകളും കണ്ണുകളും മേല്പോട്ടുയര്ത്തി “അശ്ഹദു അന്‍ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു വ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദന്‍ അബുദഹു വ റസൂലുഹു
അല്ലാഹുമ്മ ജ് അല്‍നീ മിനത്തവ്വാബീന വജ്അല്‍നീ മിനല്‍ മുതത്വഹ് രീന വ ജ് അല്‍നീ മിന്‍ ഇബാദിക്ക സ്വാലിഹീന സുബ് ഹാ നകല്ലാഹുമ്മ വബിഹാംദിക അശ്ഹദു അന്‍ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്‍ത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിന്‍ വഅലാ ആലിഹീ വ സഹ്ബിഹീ വസല്ലം.” എന്ന് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക – സൂറത്തുല്‍ ഖദര്‍ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഓതുക – ശേഷം രണ്ടു റകുഅത് നിസ്കരിക്കുക.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഹസനിയ്യയിലെ അതിഥികള്‍