2011, ഏപ്രിൽ 26, ചൊവ്വാഴ്ച

ദാരിദ്ര്യം വരാതിരിക്കാന്‍

 1. ദാരിദ്ര്യം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര്‍ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ ചേര്ക്കു്ന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്ക്കുതന്നത് ദാരിദ്ര്യം വരാതിരിക്കാന്‍ ഉപകരിക്കും.  ധരിച്ച വസ്ത്രം തുന്നുക
  അടിച്ചു വാരിയത് കൂട്ടി വെക്കുക
  രാത്രി വീട് അടിച്ചു വാരുക
  വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയില്‍ ഇരിക്കുക
  പേനിനെ ജീവനോടെ നിലത്തിടുക
  ഉള്ളിത്തോല്‍ കരിക്കുക
  പലിശ വ്യഭിചാരം എന്നിവയില്‍ ഏര്പ്പെകടുക
  വിസര്ജ്ജ ന സഥലത്ത് കടക്കുമ്പോള്‍ വലതു കാല്‍ മുന്തിക്കുക
  ദുര്‍ നടപ്പുകരെ മുഖ സ്തുതി പറയുക
  ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കള്‍ കുപ്പയിലെറിയുക
  പല്ല് കൊണ്ട് നഖം കടിച്ചു മുറിക്കുക
  നഗ്നനായി കിടന്നുറങ്ങുക
  കറുത്ത ചെരുപ്പ് ധരിക്കുക
  പൊട്ടിയ ചീര്പ്പ് കൊണ്ട് മുടി ചീകുക
  വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടാകേ തിന്നുക
  സുപ്രയില്‍ വീണ ഭക്ഷണത്തെ അവഗണിക്കുക
  ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടക്കുക
  മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് വിളിക്കല്‍
  കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് കൈ കഴുകുക
  ധരിച്ച വസ്ത്രം കൊണ്ട് മുഖം തുടക്കുക
  വിളക്ക് ഊതി കെടുത്തുക
  പൊട്ടിയ പെന കൊണ്ട് എഴുതുക
  പത്രങ്ങള്‍ കഴുകാതെ ഉപേക്ഷിക്കുക
  ഇരുന്നു തലപ്പാവ് ധരിക്കല്‍
  നിന്ന് കൊണ്ട് പാന്റ് ധരിക്കല്‍
  ചിലന്തിവല നീക്കാതിരിക്കല്‍
  സുബ്ഹി ക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങല്‍
  അളവിലും തൂക്കത്തിലും കൃത്രിമം കാണിക്കുക
  ആവശ്യമില്ലാതെ ഫലവ്ര്ക്ഷം മുറിക്കുക
  നിസ്കാരത്തില്‍ കൊട്ടുവാ ഇടുക
  ചെയ്ത നന്മകള്‍ എടുത്തു പറയല്‍
  ആവശ്യക്കാര്ക്ക്ത വെള്ളം തടയല്‍
  മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കല്‍
  ഔലിയാക്കളെ നിസ്സാരപെടുത്തല്‍
  കെട്ടി നില്ക്കു ന്ന വെളളത്തില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കല്‍
  വിസര്ജ്ജ ന സ്ഥലത്ത് തുപ്പുക
  ഊരക്ക് കൈ കൊടുക്കുക
  ബിസ്മി ചൊല്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുക
  അമിതമായി ഭക്ഷിക്കുക
  കമിഴ്ന്നു കിടന്നുറങ്ങുക
  ------------------------
  അവലംബം പൂങ്കാവനം മാസിക

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഹസനിയ്യയിലെ അതിഥികള്‍